uk
«Культура добросусідства: я досліджую світ. Інтегрований курс для 1–2 класів. Збірка програм і методичних рекомендацій»

«Культура добросусідства: я досліджую світ. Інтегрований курс для 1–2 класів. Збірка програм і методичних рекомендацій»

02.08.2021
251

Збірка містить освітню програму, модельні програми і методичні рекомендації для пілотування інтегрованого курсу «Культура добросусідства: я досліджую світ» (1–2 класи, 1 цикл), розробленого на основі схвалених до використання програм наскрізного інтегрованого спецкурсу «Культура добросусідства» (лист ДНУ ІМЗО МОН України № 22.1/12-Г-366 від 15.06.2018) і типової освітньої програми, створеної авторським колективом під керівництвом Р. Шияна (наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272) відповідно до завдань, визначених у Державному стандарті початкової освіти (2016 р.).

Матеріали збірки призначені для проведення системної роботи з розвитку у дітей основних компетентностей освіти впродовж життя, а також громадянської, міжкультурної та миротворчої освіти в Україні. Програма сприяє формуванню навичок конструктивної комунікації, взаємодії в колективі, адаптації в новому середовищі, дає змогу урахувати регіональні особливості природного і культурного ландшафту регіонів України. Представлені методичні рекомендації можуть бути використані педагогами для організації роботи здобувачів/здобувачок освіти на уроці, під час ранкових зустрічей і годин спілкування, на батьківських зборах, у гуртках і вдома.

Програми і методичні рекомендації до інтегрованого курсу «Культура добросусідства: я досліджую світ» для 1–2 класів були розроблені у 2020–2021 рр. освітянами і науковцями – членкинями громадської організації «Інформаційно-дослідний центр “Інтеграція та розвиток”» у рамках реалізації проєкту «Promoting the development of active citizenship, tolerance and understanding in educational institutions and communities of Ukraine», який підтримувався Посольством Королівства Норвегії в Україні.

Матеріали цієї збірки є пілотними і ще перебувають на стадії апробації, рецензування та огрифування.

Авторки-укладачки збірки: Маргарита Араджионі, Ольга Банах, Галина Воробець, Лариса Кравчук, Ірина Унгурян, Яна Чернишова.