uk
МОН рекомендує викладання курсу «КД»!

МОН рекомендує викладання курсу «КД»!

29.08.2020
269

      Напередодні нового навчального року  Міністерство освіти і науки розробило та видало Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.

      Документ містить рекомендації щодо розроблення освітньої програми школи;   календарно-тематичного та поурочного планування;  оцінювання;    організації навчання під час епідемії; дистанційного навчання; організації навчання в початковій школі за різними освітніми галузями; особливостей вивчення мов і літератур корінних народів, національних меншин; громадянської освіти та інструментів демократичного розвитку школи тощо.

    У рекомендаціях йдеться про те, що:«Автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою, включно зі свободою викладання, свободою від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання». Особливо наголошується на  наступному: «Вчитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників».

  Серед курсів, що рекомендовано, як ефективні, актуальні, направлені на розвиток громадянської освіти  та сприяння об’єднанню країни, розвитку міжрегіональних зв’язків, інтеграційних процесів і співпраці, названо інтегрований курс «Культура добросусідства». Його було розроблено «саме для набуття практичних навичок й компетентностей для життя».

     «Зміст курсу дозволяє здобувачеві освіти побачити явища навколишнього життя в їх взаємозв'язку і взаємовпливі. Пріоритетність виховних та розвиваючих завдань через активну практичну діяльність сприятиме формуванню певних навичок і моделей поведінки, у першу чергу, спрямованих на розвиток особистості, її культурної компетентності, громадянської свідомості та відповідальності, повагу до різноманіття, набуття ціннісних орієнтирів», - говориться в рекомендаціях.  В них також зазначено, що програми «КД» дозволяють широко використовувати новітні освітні технології в навчанні, стимулюють введення інноваційних форм роботи,  а  матеріали курсу надають можливість організації інтерактивного навчання через дистанційні форми за допомогою онлайн платформ, а також різних онлайн інструментів.

     Важливо,  курс «КД» рекомендовано МОН, як такий, що може стати важливою складовою частиною сучасної громадянської освіти дітей різного віку, а також їхніх батьків, бо дає змогу широко залучати до освітнього процесу дорослих і громаду, що також сприяє розвиткові інтеграційних процесів у суспільстві.

Ознайомитись із рекомендаціями повністю можна у документі нижче. Інформація щодо впровадження курсу «Культура добросусідства» міститься на сторінках 104-105.