uk
Комплект навчальних програм наскрізного інтегрованого курсу за вибором «КУЛЬТУРА ДОБРОСУСІДСТВА»

Комплект навчальних програм наскрізного інтегрованого курсу за вибором «КУЛЬТУРА ДОБРОСУСІДСТВА»

02.12.2019
1120

Програми курсу «Культура добросусідства» були розроблені українськими вченими й освітянами у 2003–2005 рр. і доопрацьовані та адаптовані у 2015–2018 рр. у рамках виконання планових тем Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України і проектів Інформаційно-дослідного центру «Інтеграція та розвиток» за сприяння Міністерства освіти і науки України. Комплект програм спеціального інтегрованого курсу «Культура добросусідства» схвалений до використання в освітніх закладах України (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України № 22.1/12-Г-366 від 15.06.18 р.)

Програми курсу «Культура добросусідства» є наскрізними. Вони розроблені для закладів дошкільної, загальної середної та вищої освіти, роботи з дорослими (педагогами та батьками) і допомагають втілювати концепцію наступності та розвитку освіти впродовж життя. Програми є інтегрованими та спрямовані на розвиток і соціалізацію людини, формування громадянської, міжкультурної, комунікативної, екологічної та інших компетентностей, широку соціальну інклюзію та толерантність. Програми курсу враховують регіональну конфесійну, культурну, ментальну, мовну специфіку та географічний і історикокультурний контекст як регіону, так і країни в цілому. Із програмами курсу можна працювати у закладах освіти та вдома.